We are live! De Abico-Pluvia koppeling is een feit.

Automatisch uitwerken pluvia stelsels

Bij het automatisch uitwerken van een geldig Geberit pluvia-stelsel wordt het stelsel dankzij een unieke koppeling direct door de Geberit rekenkern berekend en teruggestuurd. Voorzien van isometrie, hydraulische berekening en een materiaallijst!

Vloerverwarming met slimme componenten

Vul ruimtes met slakkenhuis of meander componenten

Selecteer het gewenste type component in de selector en plaats deze in de tekening.

Plaats afvoer en retour

Selecteer de juiste aanvoer-retour componenten in de selector en verbind hiermee de vloervelden aan de verdeler.

Plaats ruimte componenten

Selecteer het gewenste ruimtecomponent in de selector en plaats deze in de tekening. Geef met de juiste dollar-teksten de ruimtenaam op.

Geef eigenschappen slang op

Kies onder het menu 'leiding' de functie 'vvw slang eigenschap' en voer de juiste gegevens in.

Zoek slang om automatisch aan te sluiten

Kies onder het menu 'leiding' de functie 'vvw zoek slang' om slangen automatisch aan te sluiten.

Geef verdelercode op

Geef door middel van een dollartekst van de verdeler de verdelercode op.

Genereer overzichten

Kies onder het menu 'leiding' de functie 'vvw genereer overzichten'.
De overzichten kunnen vervolgens achtereenvolgens als tabel met instelbare kolom-breedte geplaatst worden.

Verder nieuw in deze update:

► Wavin PP aan riolering leidingberekening toegevoegd

Blijf op de hoogte!

Volg ons op linkedIn