Ontdek wat er nieuw is in Adomi 2019

(extern) Referentie- en bovenvlak

Extern referentie- en bovenvlak

Wat voorheen de 'actieve referentiehoogte' was, is nu het
extern referentievlak. Dit vlak kan worden opgegeven via het commando in de BIM-werkbalk.

Naast het extern referentievlak
kan er ook een extern bovenvlak worden ingesteld, deze is bedoeld voor tijdens het maken of bewerken van componenten!

Deze externe vlakken zijn aangegeven met lijnen rondom de kijkdoos en worden gebruikt als referenties voor de “niet externe” referentie- en bovenvlakken van elementen die geplaatst/gemaakt worden. Hieronder verder uitgelegd.

extern bovenvlak
bovenvlakreferentievlak
extern referentievlak

Referentie- en bovenvlak van element

Voorheen werden de onder- en bovenzijde van een element bepaald door de referentie- en elementhoogte.

Nu zijn dat het referentievlak en het bovenvlak. Deze kunnen worden gezet t.o.v. van de externe vlakken.

Het bovenvlak van een element kan ook t.o.v. van het referentievlak van dat element worden gezet, dit resulteert in een elementhoogte, zoals u die gewend was.

Waardes worden getoond t.o.v. externe referentievlak

let op: De waardes van referentievlakken van elementen worden nu altijd ten opzichte van dit externe referentievlak getoond!

opties voor het bepalen van elementvlakken:

t.o.v. extern referentievlak (R)

Hiermee wordt het referentie- of bovenvlak van een element gezet ten opzichte van het externe referentievlak.

Elementhoogte (E)

Hiermee wordt het bovenvlak van een element gezet ten opzichte van het referentievlak van dat element.

Dit resulteert in een elementhoogte die werkt zoals voorheen: Bij het veranderen van het referentievlak gaat het bovenvlak mee.


t.o.v. extern bovenvlak (+B)

Hiermee wordt het referentie- of bovenvlak van een element gezet ten opzichte van het externe bovenvlak.

Dit resulteert in een variabele positie van dit vlak, bepaald door de hoogte van het geplaatste component.

Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een samengestelde wand te maken, waarvan het binnenspouwblad een vaste afstand ten opzichte van zowel de onder als bovenzijde heeft, ongeacht de hoogte die de wand bij plaatsing krijgt

Video: (Externe) referentie- en bovenvlakken

Video: (Externe) referentie- en bovenvlakken

Samengestelde componenten

Samenstellingen

Componenten kunnen nu worden voorzien van de eigenschap 'samenstelling'. Deze componenten zijn een verzameling elementen die als één geheel geplaatst kunnen worden, na plaatsing gedragen deze componenten zich alsof ze gesplitst zijn.

Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om samengestelde wanden te plaatsen waarvan elke schil apart wordt geopend bij het invoegen van kozijnen:

samengestelde wand met verschillende openingen per schil.

Offset type 4

Vlakvormige elementen met offset

Vlakvormige elementen kunnen nu een offset krijgen. Een positieve offset laat het vlak groter worden (naar buiten groeien) een negatieve offset het vlak kleiner. Voor openingen kan worden aangegeven of ze de offset van een element overnemen.

En meer

Projecten en templates

In Adomi is het nu mogelijk om projecten aan te maken op basis van templates, inclusief views en plots.

Via 'bestand > nieuw project' kan een nieuw project aangemaakt worden, deze wordt opgeslagen in de ingestelde projectmap. Dit kan op basis van een template, templates zijn projecten die zich in de ingestelde templatemap bevinden. In de dialoog ‘aanpassen’ kunnen de mappen voor projecten en templates worden ingesteld.

Pointcloud referenties

Naast DWG en IFC kunnen nu ook pointcloud bestanden in Adomi als referentie model worden geladen.

Gelijktijdig afschuinen aan onder- en bovenzijde

Tot nu toe konden elementen óf aan de boven- of aan de onderzijde gesneden worden. Nu is het mogelijk om beide opties tegelijk actief te maken.

Laag-gekoppelde openingen

Openingen kunnen nu een laag krijgen. Een opening heeft dan enkel invloed op de elementen in diezelfde laag en sublagen.

Dit maakt het mogelijk om een opening in de afwerkvloer een andere maat/vorm te geven dan een opening in de constructievloer, zelfs als de referentiehoogte van beiden gelijk is.

Schaalafhankelijke niveaus

Adomi kan nu automatisch schakelen tussen detail niveaus op basis van de schaal. Op deze manier wordt een model gedetailleerder wanneer er wordt ingezoomd. Bij welk schaal de verschillende niveaus worden toegepast is in te stellen in het autoLevel.ini bestand. Zie de help voor verdere uitleg.

Dollars $A t/m $Z beschikbaar bij annotatie component

Bij een annotatie component zijn de dollarteksten uitgebreid. De reeks A t/m Z is hiervoor beschikbaar. De dollartekens 1 tot 9 worden door de eerste 9 tekens van de alfabet-reeks vervangen.

Schakelen van informatiescheiding

Om snel overzicht te krijgen over de elementen in een project is het nu mogelijk om alle informatiescheiding uit te schakelen. Hierbij gaan de filters niet verloren, bij het uitzetten van deze schakelaar is de informatiescheiding weer hersteld.

Ondersteuning voor grotere modellen

Gebruikers met Windows Pro met de juiste rechten hebben nu de mogelijkheid om zeer grote modellen in Adomi te laden.

Ook in deze versie:

► Lijnen van opgeloste wanden in 3D gelijk aan 2D.

► Hoogtes in het refpunt werken als default bij plaatsen, behalve bij type 2i (Daar worden ze gebruikt t.b.v. invoegen) en bij een type 4 (Daar werken de hoogtes als clip offset).

► Referentiebitmap mag in component, zolang onverdraaid geplaatst.

► Extra pijltje bij de kantelas van een dak om de richting duidelijker te laten zijn.

Opgelost:

► Edit type S ging niet goed;
► Repetitie bug: Elementen verkeerd afgesneden;
► Snapbug in 3d (Selectie buffer niet juist gevuld);
► Bug in sluiten component waarbij elementen konden verdwijnen;
► Wijzig stijl deed het niet altijd;
► Tellen (Menu exporteren). Diverse bugs;
► Bij maken nieuw component werd annotatie schakelaar vergeten;
► Gaten afbeelden in 3d;
► Gaten niet vullen in 3d wireline;
► Plotten naar bitmap: Output klopte niet helemaal;
► Splitsbug type 3 repetitie binnen typ3 ;
► Crash bij ongeldig splitsen via api met ongeldig element;
► I-Lines op maatlijnen weg;
► Totaaloverzicht gaat niet meer over variabele hoogte;
► Splits bug (Oplosproces onjuist);
► Crash bij wisselen van primitieve (naar cirkel) tijdens herplaatsen;
► Kleurfout in view;
► IFC import en export problemen;
► Oplosbug bij aanzichtdiepte op vraagteken;
► Bug bij randonderdrukking van type 3;
► Crash bij plakken vanaf klembord.
► Bug bij oplossen van een gat in een wand.
► Lijnen verdwenen in 3D achter vlakken met een textuur.
► Crash bij wijziging van textuur.
► Dubbele elementen bij export hiddenline i.c.m. snede.
► Diverse andere bugs.
► Crash in elementrepetitie. (Gaf ClpWDpth error)
► Bug niet kunnen selecteren van een element.