Auteursrecht

Die is van ons

Copyright

Het is toegestaan:

Areddo vrij te gebruiken.

Areddo net zo vaak op uw systeem te kopieëren als u zinvol acht.

Areddo mee te sturen met IFC bestanden van uw projecten, deze uitzondering op het verspreidingsverbod geld niet voor bedrijven die software maken en/of verkopen.

Areddo te plaatsen op een projectportal.

Het is niet toegestaan:

Areddo te verspreiden (behoudens genoemde uitzondering) en/of te wijzigen.

Auteursrecht

Areddo is een programma van Arkey systems en deze is daarmee de houder van het auteursrecht.