Areddo handleiding

Navigatie en snedes

Zoom

Gebruik het scrolwiel om in- en uit te zoomen in de richting van de cursor.

Totaalbeeld model-box

Linker muisklik buiten de model-box om de doos volledig in beeld te brengen.

Draaien model-box

Houd de linkermuisknop ingedrukt tijdens het bewegen van de muis, het model draait rond het rotatiepunt:

Slepen model-box

Houd de linkermuisknop ingedrukt voor het bewegen van de muis tot de cursor veranderd in de sleep- of sleep/snede cursor.

Buiten de model-box veranderd de cursor in de sleep cursor, en kan u in elke richting slepen terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt.

Binnen de model-box veranderd de cursor in de sleep/snede cursor. Om te slepen beweegt u de muis haaks op de richting van de snede-pijlen. Een beweging in de richting van een snede-pijl zal een snede starten!

Kijkpunten

Boven de randen van de model-box veranderd de cursor in de kijkpunt cursor. Linke muisklik op het gewenste kijkpunt om te schakelen tussen kijkpunten.

Snedes

Houd de linkermuisknop ingedrukt op het gewenste snijpunt en start de muisbeweging na dat de cursor is veranderd in de sleep/snede cursor. Beweeg in de richting van de paarse pijlen om een snede te starten. Houd tijdens het snijden de linkermuisknop ingedrukt en laat deze los om te stoppen.

Snede-punten binnen de model-box:

Snede-punten aan de randen van de model-box:

Loop-modus

Klik op het loop-modus commando om de loop-modus te activeren, klik nogmaals om af te sluiten.

Loop-modus bediening: muis

- Gebruik het muiswiel om naar voor en achter te lopen in de richting van de cursor.

- Houd de linkermuisknop ingedrukt tijdens het bewegen om rond te kijken.

- Houd de linkermuisknop ingedrukt en begin met bewegen na de sleep cursor verschijnt om te slepen.

Loop-modus bediening: toetsenbord

- Gebruik de pijltjestoetsen om naar voren, achter links en rechts te bewegen.

- Page up: Verhoog snelheid

- Page down: Verlaag loopsnelheid, verhoog achteruit snelheid vanuit stilstand.

Commando's

Open bestand

Activeer het 'open' commando om een verkenner te starten. Blader naar de locatie en selecteer één of meerdere modellen en klik 'open' of druk op enter.

Snel-herladen

Activeer het 'snel-herladen' commando om een ADL bestand aan te maken. De volgende keer dat u het model laad zal Areddo het ADL bestand laden dat tot 20 keer sneller laad. Het is ook mogelijk om direct het ADL bestand te laden of het zonder het bijbehorende IFC bestand te versturen. ADL bestanden kunnen alleen met Areddo bekeken worden.

Perspectief

Het 'perspectief commando' schakelt tussen een parallel en perspectief beeld van het model.

Schillen-weergave

Het 'schillen weergave' commando schakelt tussen het weergeven en verbergen van schillen in wanden.

Clash-weergave

Het 'clash-weergave' commando schakelt tussen normale en clash-weergave. Na de eerste activatie van het commando begint de clash detectie. De voortgang van het proces is weergegeven in de rechter boven hoek. De detectie pauzeert tijdens muisbeweging

Isoleer model-box

Het 'isoleer model-doos' commando past de model-doos om het model.

Ongedaan maken

Het 'ongedaan maken' commando maakt de laatst uitgevoerde actie ongedaan. Sneltoets voor deze actie: ctrl+z.

Highlights

Het 'highlights' commando schakelt de highlights van objecten onder de cursor aan en uit.

Alles weegeven

Het 'alles weergeven' commando toont al de verborgen items in het model.

Sleep actie

Het 'sleep actie' commando start een sleep actie. Na deze actie schakelt het commando automatisch uit.

Snede actie

Het 'snede actie' commando start een snede actie. Na deze actie schakelt het commando automatisch uit.

Meten

Het 'meten' commando schakelt de meetfunctie. Wanneer deze aan staat kan er op lijnen en punten een begin en een eindpunt gemarkeerd worden.

De afstand tussen deze twee punten wordt in millimeter afgebeeld. Na een meting kan direct een volgende meting worden uitgevoerd.

Zon positie

Het 'zonpositie' commando past de zonpositie toe in de actieve kijkrichting.

Schaduw

Het 'schaduw' commando schakelt de schaduw weergave.

Object commando's

Verberg object

Het 'verberg object' commando verbergt het actieve object. Gebruik het toon alles commando in de commando strip om verborgen objecten weer te tonen. Of gebruik de – en + toetsen op het toetsenbord. Houd de ctrl- toets voor het openen van het object menu ingedrukt om alle objecten van het geselecteerde type te verwijderen.

Isoleer object

Het isoleer object commando past de model-box om het actieve object.

Uitlijnen model-box

Het 'uitlijnen model-box' commando, verdraaid de model-doos in lijn met de oriëntatie van het actieve object.

Datavelden en filters

Datavelden

Klik op het gewenste datatype om de informatie te tonen op het dataveld. Klik op het actieve datatype om het dataveld te sluiten.

PSet dataveld

Om de eigenschappen van elementen te bekijken, open het Pset dataveld en beweeg de cursor over de objecten in het model. De eigenschappen van de objecten worden live weergegeven in het Pset dataveld.

Filters

Selecteer de filtervakken in de datavelden om elementen te filteren.

Selecteer het algemene filtervak in de top bar om alle filtervakken in het actieve dataveld aan en uit te schakelen. Wanneer er geen actief dataveld is, is het algemene filtervak op alle datavelden van toepassing.

Wanneer een datatype is gefilterd, verschijnt de filter schakelaar links van de datatype knop. Linker muisklik op de filterschakelaar om de filter van het bijbehorende dataveld aan en uit te zetten.